මව්බිමේ අතිවිශිෂ්ඨ විශ්වාසය, SINGER FINANCE PLC වත්තල ශාඛාව, නව මුහුණුවරකින්

මව්බිමේ අතිවිශිෂ්ඨ විශ්වාසය, SINGER FINANCE PLC වත්තල ශාඛාව, නව මුහුණුවරකින්, මුල්‍ය සේවා රැසක් සමගින්, පාරිභෝගික ඔබට වඩාත් පහසු, ගුණාත්මක හා කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබාදීමේ අරමුණින්,ජනවාරි 25 වන දිනට යෙදෙන සුභ මොහොතින්, නො 493,මීගමුව පාර, වත්තල පිහිටි නව ස්ථානයට රැගෙන යාම සිදුවන බව ඔබට සතුටින් දැනුම් දීමට කැමැත්තෙමු. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න : 011 2400 400

Great Place To Work Certified 2020/21

We did it again!!! We are proud to announce that, Singer Finance has once again been listed as one of the Great Workplaces to work in Sri Lanka for the second successive year by Great Place To Work Institute in their 2020/21 assessment. Thanks everyone who contributed to achieve this award and made us proud…

Singer Finance opens 36th branch at Nuwara Eliya

We are excited to announce the opening of our 36th Branch, conveniently located at Nuwara Eliya. New branch will offer many financial services like Fixed Deposit, Savings accounts, Leasing facilities, Education Loans and Wedding loans and many more. Branch is located at; No. 80, Kandy Road, Nuwara Eliya.   Singer Finance Opened the 36th branch…

SINGER FINANCE DEBENTURE ISSUE 2020 – ONE BILLION Oversubscribed

Thank you for the TRUST Placed in us   Singer Finance received a strong vote of confidence from investors with the latest debenture issue being Oversubscribed. The issue was rated “BBB” (lka) with stable outlook by Fitch Ratings. The company is resilient and trusted financial institution with diversified asset portfolio spanning the country and is…

Singer Finance opens 35th branch at Maharagama

We are excited to announce the opening of our 35th Branch, conveniently located at Maharagama. New branch will offer many financial services like Fixed Deposit, Savings accounts, Leasing facilities, Education Loans and Wedding loans and many more. Branch is located at; No. 18/B, Piliyandala Road, Maharagama.

Fitch Affirms Singer Finance at ‘BBB(lka)

Fitch Ratings – Colombo – 12 February 2020: Fitch Ratings has affirmed Singer Finance (Lanka) PLC’s (SFL) National Long-Term Rating at ‘BBB(lka)’. The Outlook is Stable. A full list of rating actions is at the end of this commentary. KEY RATING DRIVERS NATIONAL RATING The rating of SFL reflects its small domestic franchise relative to…

Singer Finance Great Place to Work – Certified ™ company in Sri Lanka

Singer Finance is now being listed as one of the 25 Best Workplaces in Sri Lanka for 2019 by Great Place to Work® Institute in 2019 assessment. Now Singer Finance is a Great Place to Work – Certified ™ company in Sri Lanka and it’s a great honor and privilege to be a part of…

Beginning Of A Trusted Relationship

Singer Finance, a trusted finance solutions provider and a licensed finance company by the Central Bank of Sri Lanka and Indra Traders, a pioneering and leading vehicle importer in Sri Lanka entered into a MOU for a joint effort in providing customer friendly and unmatched, comprehensive financial solutions to those who intend to own a…

Thushan Amarasuriya succeeds Shantha Wijeweera as CEO of Singer Finance

Singer Finance announced the appointment of Thushan Amarasuriya as Chief Executive Officer of Singer Finance (Lanka) PLC with effect from 1st July 2018. He succeeds Shantha Wijeweera, who retired on 30th June.