பெருநிறுவன தகவல்

நிறுவனத்தின் பெயர்

சிங்கர் (ஸ்ரீ லங்கா) பி.எல்.சி.யின்

நிறுவனம் பதிவு எண்

Old – N (PBS) 1171
New – PB 813 PQ

பதிவுசெய்யப்பட்ட அலுவலகம்

இல 498, ஆர்.ஏ.டி. மெல் மாவத்தை,
கொழும்பு 03, இலங்கை
(+94) 112 100 110 / (+94) 112 316 416
financecompany@singersl.com
www.singerfinance.com

சட்ட அமைப்பு

1982 ஆம் ஆண்டு 17 ஆம் இலக்க கம்பனிகள் சட்டத்தின் கீழ் இலங்கையில் 2004 ஏப்ரல் 19 அன்று கூட்டிணைக்கப்பட்ட ஒரு பொது வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனம் மற்றும் 2007 ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் இலக்க நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் கீழ் 2007 டிசம்பர் 16 அன்று பதிவு செய்யப்பட்டது. நிறுவனத்தின் பங்குகள் 17 ஜனவரி 2011 அன்று கொழும்பு பங்குச் சந்தையின் பிரதான சபையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடன் முகவர்

1949 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க அடமானச் சட்டம் மற்றும் 1947 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க அறக்கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ்.

கணக்கீட்டு ஆண்டு

மார்ச் 31

வரி செலுத்துனர் அடையாள இலக்கம்

134011718

செயலாளர்

ஹேலீஸ் குறூப் சேர்வீஸ் (பிரைவேட்) லிமிட்டட்

பதிவாளர்கள்

Business Intelligence Ltd.
No. 8, Tickell Road
Colombo 8

தணிக்கையாளர்கள்

KPMG
Chartered Accountants
No. 32A, Sir Mohamed Macan Markar
Mawatha
P.O. Box 186,
Colombo 03

நிறுவனத்தின் வழக்கறிஞர்கள்

Neelakandan & Neelakandan
Attoeneys-at-Law & Notaris Public
M&N Building (Level 5)
No.02, Deal Place
Colombo 03

வங்கியாளர்கள்

  • Bank of Ceylon
  • Commercial Bank of Ceylon PLC
  • Deutsche Bank AG
  • Hatton National Bank PLC
  • National Development Bank PLC
  • Nations Trust Bank PLC
  • Sampath Bank PLC
  • Seylan Bank PLC

ஃபிட்ச் மதிப்பீடு

Fitch Ratings – Colombo – 12 February 2020:

Fitch Ratings has affirmed Singer Finance (Lanka) PLC’s (SFL) National Long-Term Rating at ‘BBB(lka)’. The Outlook is Stable.

More Details

வணிக நேரம் மற்றும் விடுமுறை நாட்காட்டி

Business Hours of Branches

Day Opens Closes
Monday 08:30 am 05:00 pm
Tuesday 08:30 am 05:00 pm
Wednesday 08:30 am 05:00 pm
Thursday 08:30 am 05:00 pm
Friday 08:30 am 05:00 pm
Saturday 08:30 am 12:30 pm
Sunday Closed
Business Hours of Head Office
Monday to Friday 08:30 am 05:00 pm