வெளிநாட்டு நாணய பரிமாற்றம்
நிறுவனத்தின் உற்பத்தி பிரிவுடன் அண்மையில் மேலதிகமாக இணைக்கப்பட்டது வெளிநாட்டு நாணய பரிமாற்றம் ஆகும். வாடிக்கையாளர்கள் தற்போது தாம் க~;டப்பட்டு சம்பாதித்த பணத்தை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிங்கர் ஃபைனான்ஸ் கிளைகளில் பாதுகாப்பாகவும் வசதியாகவும் பரிமாறிக்கொள்ளலாம். இந்த சேவை விரைவில் நாடு முழுவதும் உள்ள எங்கள் அனைத்து கிளைகளுக்கும் விரிவாக்கப்படும். மோசடி பண தரகர்களிடம் உங்கள் பணத்தை அடகு வைத்து ஏன் ஆபத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டும், உங்கள் நம்பகமான நிதி நிறுவனத்தை நாடி சேவைகளை அனுபவித்து மகிழுங்கள்.
இன்றைய பொருந்தக்கூடிய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதங்கள்.

திகதி : 03-அக்டோபர்-2023

Country Flag Currency Buying Rate (LKR) Selling Rate (LKR)
US Dollars (100/50) US Dollars (100/50) 307.40 337.00
US Dollars (20/10/05) US Dollars (20/10/05) 306.40 337.00
US Dollars (01/02) US Dollars (01/02) 305.40 337.00
British STERLING Pounds British STERLING Pounds 374.69 412.14
Euro Euro 319.76 356.84
Australian Dollars Australian Dollars 191.38 218.13
Canadian Dollars Canadian Dollars 221.06 251.42
Singapore Dollars Singapore Dollars 219.09 252.04
Swiss Francs Swiss Francs 331.92 374.03