රන් ණය

ප්‍රධාන ලක්ෂණ සහ ප්‍රථිලාභ මොනවාද ?

 • අඩුම පොලී අනුපාත සමඟ ඔබේ රන් ආභරණ සඳහා වැඩිම ණය මුදල
 • ඉවත්කරගන්නා තෙක් ඔබගේ රන් භාණ්ඩ සඳහා උපරිම ආරක්ෂාව
 • දිවයින පුරා ඇති ඕනෑම සිංගර් ෆයිනෑන්ස් ශාඛාවකින් පොළිය හෝ වාරික ගෙවීමේ පහසුව
 • අපහසුවකින් තොර කඩිනම් ණය සැපයුම

අවශ්‍ය සුදුසුකම් මොනවාද ?

 • වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචිකරුවන් අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි.

අවශ්‍ය ලියකියවිලි මොනවාද ?

 • අයදුම්පත
 • ගනුදෙනුකරු පිලිබඳ දැන ගැනීමේ පෝරමය (KYC)
 • ජාතික හැඳුනුම්පතේ හෝ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ / රියදුරු බලපත්‍රයේ පිටපතක්
 • පාරිභෝගික ලිපිනය වෙනස් වන්නේ නම් එය තහවුරු කිරීමට නිවැරදි ලිපිනය සහිත​ බිල්පතක්

මා ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද ?

 • දිවයින පුරා පිහිටි තෝරාගත් ශාඛාවලින් රන් ණය පහසුකම ලබා ගත හැකිය. කරුණාකර අවශ්‍ය ලියකියවිලි සහ රන් භාණ්ඩ සමඟ පිවිසෙන්න. නැතහොත් (+94) 112 400 400 මගින් වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න.

   රන් ණය පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න

   null

   ලිපිනය

   අංක. 498, ආර්. ඒ. ඩි මෙල් මාවත, කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව
   null

   රන් ණය

   null

   විද්යුත් තැපෑල